Om Solnabloggen

Solnabloggen har ambitionen att lysa upp i Solnamörkret.

Vem står bakom Solnabloggen?
Solnabloggen drivs av Bernhard Huber (MP) som är ledamot i Solnas kommunfullmäktige och i Stadsbyggnadsnämnden.

Kontakt
info@solnabloggen.se