Komplett installation av solcellsleverantör

Att installera solceller på ditt hustak behöver inte vara något komplicerat projekt. Kontakta en solcellsleverantör och få en offert på en skräddarsydd lösning.

Den som driver verksamhet inom en grön näring måste självklart leva som den lär och profilera sig utåt genom att använda moderna tekniker. Exempel på sådana företag är lantbrukare och företag som framställer närodlad mat och grönsaker. Då kan du inte distribuera dina varor med bilar som drivs med fossila bränslen. Du ska helt enkelt köra elbil.

Men att köra elbil är inte helt gratis. Elen måste komma någonstans ifrån och elkostnaderna har stigit kraftigt de senaste åren och framförallt svänger priserna till och med över dygnets timmar. Visst kan du tillverka dina produkter nattetid när kostnaden för el kan vara låg, men du och personalen måste ju sova någon gång.

Investeringskalkyl från solcellsleverantör

Din fabrik har hustak där du tror att installation av solpaneler skulle kunna göras. Du kan ingenting om solceller och börjar leta på nätet efter en lämplig solcellsleverantör. Ett sådant företag är till exempel El av Sol och med deras hjälp kan du utreda förutsättningar för solel. Dina hustak har en fördelaktig riktning vad gäller väderstreck och taket skyms inte av skorsten och träd. 

Din leverantör tar hand om hela processen med bland annat eventuella byggnadstillstånd. Kalkylen visar att investeringen har en kort återbetalningstid. Den överskottsel du får ut kan du sälja till ett elhandelsbolag. För att utnyttja din anläggning optimalt tecknar du ett serviceavtal med leverantören som efter installation kommer att följa upp och justera anläggningen.