Bevara Solnas viktigaste genomfartsled!

Huvudsta strand är en av Solnas viktigaste genomfartsleder – för cyklister och fotgängare. Strandremsan är ett vackert rekreationsområde och en förträfflig tvärförbindelse mellan Stockholms stad och Sundbyberg. Än så länge är det få bilar som tränger sig fram på den smala vägen. Men om några år kommer det bli intensiv byggtrafik när nya bostadshus ska resas upp längs stranden. Därefter blir det boendetrafik dygnet runt.

Den borgerliga majoritetens beslut att bygga bostäder på den så kallade Leitextomten längs Huvudsta strand har kritiserats hårt av de boende i området och av oppositionen. Den 19 september är det val, då bestämmer du om det ska bli mera biltrafik på Huvudsta strand eller om området ska bevaras för dig som föredrar att gå eller cykla där.